Změna provozovatele

Od 1.11.2016 došlo ke změně provozovatele z Květuše Hellmichová (OSVČ) na KLUB KAPKA s.r.o. …. více v kontaktech