Neplaveme v těchto dnech

  • 14.04.2017 -Velikonoce
  • 17.04.2017 – náhradní termín je stanoven na 21.04.2017
  • 01.05.2017 – náhradní termín je stanoven an 05.05.2017
  • 08.05.2017 – náhradní termín je stanoven na 12.05.2017